0 (232) 437 35 14
PZT - CUM 08:30 - 17:30

Akımsız Nikel Kaplama

Homojen kaplanmış yüzeylerin getirdiği mükemmellik…

BRÖŞÜRÜMÜZ

Her dönem güncellenen, metal kaplamaya dair tüm taleplerinize cevap veren tanıtım broşürümüze aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir, aklınıza takılan tüm soruları iletişim kanllarımızdan bize sorabilirsiniz.

İzmir Kaplama Firması​

İzmir Akımsız Nikel Kaplama

Akımsız nikel kaplama daldırma / kimyasal reaksiyon usulü ile yapılan fosfor/boron içeren nikel kaplama çeşididir. Akımsız nikel kaplama diğer elektrolitik nikel kaplama işlemlerine göre birçok farklı avantaja sahiptir.

Nikel kaplama işlemi ile temel fark, kaplama uygulanan ürün yüzeyini oluşturmak için herhangi bir elektrik akımı uygulanmasını gerektirmemesidir. Elektrolitik işlem yerine, akımsız nikel kaplamada, kaplama işlemi uygulanacak ürünün belirli sıcaklık ve değerler eşliğinde kimyasal çözelti içerisine daldırılması ile yapılır. Kimyasal reaksiyon ile kaplama işlemi uygulandığından diğer elektrolitik kaplamalar aksine kaplanan ürün üzerinde herhangi bir birikme, kalınlık farkı ve ya kaplama kalitesi farkı oluşturmaz. Parça geometrisinden bağımsız olarak, kimyasal çözeltinin temas edebildiği tüm yüzeylerde birbirine eşit ve tam homojen bir kaplama elde edilir.

Akımsız Nikel Kaplama genel olarak;

grafikte görüldüğü üzere 3 (üç)  farklı şekilde çeşitlendirilebilir. Akımsız nikel kaplamada, ürün üzerinde talep edilen performans gerekliliklerine göre (yüzey sertliği, korozyon direnci vb.) fosfor oranı belirlenerek tercih edilir.

Düşük fosfor

2 - 5 % P.

Orta fosfor

6 - 9 % P.

Yüksek fosfor

10 - 15 % P.

akımsız nikel kaplamanın avantajlarıAkımsız nikel kaplamanın bir diğer ayırt edici özelliği ise yüksek derecede kaplama kalınlık homojenliğidir. Aşağıda görüldüğü gibi, akımsız nikel kaplamada karmaşık yüzeyli ve kritik kaplama kalınlığı talep edilen parçalarda, herhangi bir elektrik akımı olmadığından kaplama uygulaması yapılan ürün yüzeyindeki değişken yapıdan bağımsız olarak tam homojen bir kalınlık elde edilebilir.

Akımsız nikel kaplamanın bir diğer farkı ise, amorf bir nikel fosfor alaşımı olmasıdır. Fosfor ilavesi ürüne daha fazla korozyon direnci, daha az manyetik özellik ve elektrolitik (akımlı) nikele göre çok daha düşük bir sürtünme katsayısı sağlar.